O nama

Zagrebačka zajednica tehničke kulture pravni je sljedbenik Narodne tehnike grada Zagreba. Djeci i mladima grada Zagreba nudi mogućnost organiziranog i kreativnog provođenja slobodnog vremena u Centrima tehničke kulture. Financijsku potporu za rad osigurava Grad Zagreb.

Danas djeluju četiri Centra tehničke kulture: Črnomerec, Dubrava, Sesvete i Trnje.

Centri tehničke kulture odgojno-obrazovnog su karaktera i izravni su nosioci znanstvenog i tehničkog opismenjivanja djece i mladih. Različitim sadržajima programi Centara omogućuju nadopunu obrazovnih i odgojnih programa u školama. Svojim djelovanjem potvrduju cilj popularizacije tehničke kulture. Jedan od njihovih posebnih zadataka je otkrivanje i usmjeravanje darovite djece. Kako bi se omogucio napredak polaznika tečajeva, Centri se sustavno opremaju, usavršuju se programski, voditelji aktivnosti se stručno usavršavaju i uključujemo stručnjake za pojedina područja tehnike.

Centri tehničke kulture organiziraju osnovne i napredne tečajeve:
zrakoplovnog modelarstva i maketarstva, brodomodelarstva i maketarstva, graditeljskog modelarstva i maketarstva, amaterske radiogoniomertrije, raketnog modelarstva, elektronike, prometne kulture, automodelarstva, informatike, robotike, radionice sam svoj majstor te radionice za poticanje darovitosti djece.
Ponuđene raznolike aktivnosti obogaćuju program te dopuštaju da polaznici odaberu područje koji ih najviše zanima. Programi osiguravaju djeci i mladima iznannastavne i izvanškolske aktivnosti za zadovoljavanje različitih interesa. Polaznike tečajeva koji pokazuju izražene sposobnosti i interes za neko područje tehničkih aktivnosti kontinuiranim radom stručno usmjeravamo sve do izvodenja istraživackih projekata.

Tako su u programe uključena djeca predškolske, osnovnoškolske dobi i studenti. Praktičan rad je organiziran u specijaliziranom prostoru za izvodenje ponuđenih aktivnosti te u vezi s odgovarajućim radovima, radnim operacijama i praktičnim vježbama polaznici upoznaju materijale i njihova svojstva, alate, pribor, uređaje i instrumente. Obogaćenosti programa pridonosi primjerena oprema, suvremena literatura i pristup najnovijim informacijama putem interneta. Programi su zasnovani na primjeni teorijskih znanja koji motiviraju učenike na razmišljanje i aktivno sudjelovanje u radu. Područje praktičnog obrazovanja obilježava rješavanje tehničkih zadataka, formiranje umijeća i navika, razvoj tehničkih sposobnosti, umijeća i stvaralaštva – konstruiranje novih korisnih i uporabnih predmeta i mehanizama, izradu jednostavnih modela i maketa. Tehničko stvaralaštvo učenika daje povoljne uvjete da se učenici zainteresiraju za određena tehnička područja, da uoče probleme i njihova rješenja te da stvaralački primjene svoja znanja u procesu rada. Navedeni programi sukladni su programima javnih potreba u tehničkoj kulturi a tu su: poticanje i promicanje tehničke kulture, programi odgoja, obrazovanja i osposobljavanja djece i mladeži za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina specifične programe za darovitu i hendikepiranu djecu, poticanje inventivnog stvaralaštva, organiziranje promaknuća tehnoloških inovacija, organizacije i sudjelovanje na gradskim i državnim izložbama, sajmovima i natjecanjima u različitim tehničkim disciplinama.

Zagrebačka zajednica tehničke kulture koordinira aktivnosti članica i provoditelj je dijela programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zagreba

ZZTK nastoji unaprijediti sve aktivnosti tehničke kulture u Gradu i poticati interese djece i mladih za bavljenje tehničkim stvaralaštvom

zztk logo

Trenutno korisnika

Imamo 34 gostiju i nema članova online

Informacije

Adresa:
Trg žrtava fašizma 14
Tel:
(+385) 1 4618-805
Fax:
(+385) 1 4612-543
OIB:
60451213350
IBAN:
HR86 2340009 1100010303
Email:

O nama

Zajednica i njezine članice obavljaju izvanškolsko i izvannastavno osposobljavanje djece i mladih. Posebno smo angažirani u provođenju programa koji svake godine ulaze u Program javnih potreba Grada Zagreba u tehničkoj kulturi.

© 2017 ZZTK - Zagrebačka zajednica tehničke kulture. All Rights Reserved. Designed By Medialive